به وب سایت گروه روشنایی شب فروز خوش آمدید       Welcome To ShabForouz Lighting Group Website

10/20/2018
سمینار مکتوب
Skip Navigation Links > صفحه اصلی > آکادمی > سمینار مکتوب
  • مجلد آموزشی سمینار مکتوب، توسط آکادمی شب فروز در 4 فصل تهیه و منتشر شده است. موضوعات سه فصل اول این مجموعه آموزشی شامل موضوعات زیر می باشد:
  • فصل اول: مفاهیم اولیه روشنایی، کمیت های روشنایی و منابع نور
  • فصل دوم: استانداردهای روشنایی و سازمان های استاندارد
  • فصل سوم: معرفی بخشی از آزمون ها و پارامترهای استاندارد در صنعت روشنایی و صنایع وابسته با آن
  • فصل پایانی این مجموعه نیز حاوی اطلاعاتی پیرامون صنایع روشنایی شب فروز می باشد که در راستای آشنایی بیشتر مصرف کنندگان، مهندسین و مشتریان محترم با مجموعه شب فروز در نظر گرفته شده است.
  • در صورت تمایل به استفاده از مجلد آموزشی سمینار مکتوب، بر روی دانلود سمینار مکتوب کلیک کنید.
دانلود سمینار مکتوب